Pod kožou UX Dizajnu: Ako s pomocou zraku ovplyvniť používateľa?

Ak by sme do miestnosti zhromaždili sto dizajnérov a opýtali sa ich, ako pristupujú k UX dizajnu, dostali by sme približne sto rôznych odpovedí. Možno to znie desivo, no pred pravdou netreba zatvárať oči. Musíme si priznať, že UX dizajn nie je exaktná veda.

Psychológia stojí za každým elementom používateľského zážitku. Vedomosti o nich nám vedia pomôcť s vytvorením skúseností, ktoré riadia špecifické správanie používateľov.

Predtým, ako sa pokúsime zmeniť alebo ovplyvniť správanie používateľov, musíme pochopiť to, čo ich k tomuto správaniu podnecuje. Aby sme to dokázali, musíme sa na UX pozrieť zo psychologického aspektu. V prvej časti tohto blogu sa pozrieme na bežné techniky, ktoré ovplyvňujú používateľské želania a očakávania.

 

Layout

 

Schémy čítania

Najprirodzenejším čítaním pre ľudí je čítanie textu v tvare písmena F (F-pattern). Dnešný web už nie je iba o texte.  Preto sa tento pattern stáva takmer nepoužiteľným.  Dôvod je prostý. Najnovšie poznatky dokazujú, že internetoví používatelia skenujú webstránky v tvare písmena Z (Z-pattern). Dôležité informácie by preto na webe mali byť umiestnené v ľavom hornom rohu (logo), v strede (claim) a v pravom dolnom rohu (CTA).

Priestor

Prvou najčastejšou prekážkou používateľa na webe je veľké množstvo textu, obrázkov a iných elementov. S pomocou vizuálnych medzier dokážeme zbystriť jeho pozornosť a naviesť ho ku špecifickej časti webu. Keď sa používateľ ocitne tam, kde ho chceme mať, môžeme mu prezentovať najdôležitejší obsah.

Minimalizmus

Dôležitou súčasťou moderného dizajnu je minimalizmus. Zjednodušuje zložité procesy, organizuje obsah a stimuluje používateľa, čím výrazne redukuje stres. V súčasnosti je veľmi dôležitý. Dôvodom je pokles priemernej schopnosti ľudstva udržať pozornosť na jednej veci, ktorý od roku 2000 klesol o alarmujúcich 40 percent.  

 

Farba

Jednou z funkcií farieb je ich využitie na vykreslenie obsahu webu. Každá farba má v sebe skrytý psychologický obsah, ktorý sa prejavuje v závislosti od osobnosti človeka - jeho skúseností, vlastností a pocitov. Treba podotknúť, že môže byť použitá z konkrétneho dôvodu, čím neohrozí identitu značky.

 

Modrá

Podľa mnohých štatistík a prieskumov, vnímajú obe pohlavia najlepšie modrú farbu. Tá sa spája sa s dôverou, pokojom a lojalitou. Preto ju najčastejšie používajú banky a sociálne siete.

Zelená

Zelená je farbou krajiny a života rastlín. Evokuje prírodu, čo prináša rast, pocity harmónie a pokoja.  Zároveň je obľúbenou farbou pre buttony.

Oranžová

Oranžová farba evokuje v používateľoch náhlenie. Odporúča sa preto najmä pre časovo obmedzené ponuky. V súčasnosti je podľa viacerých prieskumov chápaná ako anti-estetická.

Červená

Nespútaná červená vyvoláva emócie. Je najlepšou voľbou pre získanie okamžitej pozornosti. Na jednej strane sa táto farba spája so šťastím a slobodou, na druhej so zúrivosťou a vášňou.

Žltá

Žltá evokuje šťastie a pozitívnu energiu. Treba ju používať opatrne, pretože svojou jasnosťou „bije do očí“. Veľmi ľahko získa pozornosť používateľa.

Čierna

Čierna farba naznačuje sofistiku, serióznosť a luxus. Je veľmi užitočná pri predaji hodnotných výrobkov. Treba s ňou narábať opatrne, pretože môže odkazovať aj na čosi temné a utajené. 

Biela

Jednoduchosť a čistota bielej farby vytvárajú pocity nadčasovosti, čistoty a nehy. Často sa využíva v modernom minimalistickom dizajne. Vďačí za to svojej vlastnosti vytvárať negatívny priestor.

 

Písmo

Správne zvolené písmo pomáha vytvoriť tón textu. Ide o najznámejší spôsob, ako naviesť čitateľa na čítanie medzi riadkami. Rôzne druhy písma majú rôzny vplyv na pocity a emócie. Pri výbere sa preto musíte spoľahnúť na vlastné estetické cítenie.  S voľbou vám vie pomôcť psychológia. Najmä vtedy, ak sa zameriate na účel a dôvod použitia konkrétneho typu písma.

 

Pätkové písmo

Pre svoju čitateľnosť sa používa najmä v tlačovinách. Pätky pomáhajú ľudskému mozgu rýchlejšie identifikovať jednotlivé písmená. Na weboch sa hodí pre krátke texty s dôrazom na čitateľnosť. Pätkové písmo dodáva pocit dôvery, autority a historickej hodnoty.

Bezpätkové písmo

Bezpätkové písmo je graficky jednoduchšie. Na webových stránkach sa primárne používa v malej veľkosti. Dlhšie bloky textu sa vďaka nemu čítajú na obrazovke oveľa ľahšie a rýchlejšie. Bezpätkové písmo pôsobí na používateľa čisto, úprimne a moderne.

Comic Sans

Toto písmo by malo byť používané iba deťmi a pre deti. V modernom dizajne sa treba riadiť zlatým pravidlom: Comic Sans or Common Sense. Choose only one.

 

zdroj obrázkov: unsplash.com

Zdieľať

Bratislava

viac

New York

x