Pod kožou UX Dizajnu: Ovládanie mysle

Jednou z úloh architektov je určiť, akým spôsobom možno používať priestory. Rovnako tak dizajnéri dokážu určiť, ako budú používatelia webových stránok rozmýšľať.

S pomocou rôznych náznakov viete používateľov naviesť na špecifické myšlienky a vzbudiť v nich konkrétne emócie, čo môže viesť ku kúpe vašeho produktu. To, ako nepodceniť ovládanie myšlienok zistíte v pokračovaní našeho seriálu.

 

Získanie dôvery

Ak žiadate od vašich používateľov osobné informácie (napr. detaily bankového spojenia), najdôležitejším bodom je získať si ich dôveru. Málokto vám predsa zverí svoje súkromné údaje bez toho, aby vám dôveroval.

Cielavedomosť

Každá stránka potrebuje mať jasný cieľ a dôvod existencie. Inak hrozí, že používatelia budú zmätení, veď očakávajú na weboch okamžité reakcie a výsledky.

Bezpečnosť

Všetky legitímne bezpečnostné informácie (napr. SSL certifikáty tretej strany, alebo špecializované platobné brány) musia byť viditeľné. Ak viete používateľom ponúknuť benefit vo forme vyššej úrovne bezpečnosti, prezentujte ho!

Prístupnosť

Nezabudnite uviesť kontaktné informácie. Váš používateľ musí mať aj počas automatizovaného procesu pocit, že komunikuje so skutočnými ľuďmi.

 


Sklony k narcizmu

Používatelia chcú byť rozpoznaní. Patrí to k prirodzenej ľudskej povahe, ktorú je škoda nevyužiť. Používatelia musia cítiť, že váš web je ich. Musí byť preto personalizovaný.

Priateľstvo

Využívanie mena používateľa alebo zámien typu “tvoj/váš” pomáha vytvoriť si osobný vzťah. Slang, či žargón v upozorneniach a inštrukciách dodávajú webu ľudský element.

Personalizácia

Personalizovaný obsah založený na predchádzajúcich akciách používateľa skracuje proces získavania informácií, čím ho dostáva priamo k vyhľadávanému obsahu, ktorý ho najviac zaujíma.

Interaktivita

Vytvorte si vzťah s používateľmi. A to tak, že im umožníte vyjadriť názor prostredníctvom používateľských recenzií alebo sociálnych sietí. Zároveň ich tým vyzývate, aby na webe strávili viac času. Neurovedci z Harvardu poukazujú na skutočnosť, že možnosť vyjadriť svoj názor stimuluje v mozgu rovnaké receptory ako jedlo alebo peniaze.

 


Spúšťače

Ľudia sú emotívne stvorenia. Ak bude váš obsah rovnako emotívny, podarí sa vám dostať ich na vašu vlnu. Zamerajte sa preto na vyjadrenie emócií. Používatelia môžu stratiť dojem, že sú v interakcii s obyčajnou webovou stránkou. Začnú tak za ňou vidieť reálnych ľudí, ktorí ju spravujú.

Ukáž

Relevantné obrázky a ilustrácie dokážu posilniť vaše argumenty a koncepty. Vizuálne podporujú texty prezentované na vašej stránke, vďaka čomu pôsobia dôveryhodne a osobne.

 

Vzbuď emócie

Emotívne zameraný obsah spúšťa činy - používatelia začnú spontánne zdieľať váš obsah. Súčasné štúdie poukazujú na fakt, že pozitívne emócie na sociálnych sieťach sú “nákazlivejšie” ako negatívne.

Vyvolaj záujem 

Čo vám môže pomôcť v predaji? V e-commerce využívajte prvky, ktoré dokážu vyvolať pocit žiadanosti produktov. Patria medzi ne recenzie, hodnotenia a hlášky. Tie nielenže zobrazujú počet zostávajúcich kusov, ale poukazujú aj na používateľov, ktorí si produkt v danú chvíľu zobrazujú.

Zdieľať

Bratislava

viac

New York

x