Vector Parks

 

THE CLIENT:

Macquarie Infrastructure and Real Assets je svetovým lídrom v správe špecializovaných fondov v oblasti infraštruktúry a nehnuteľností. Od roku 2016 začal klient aktívne pôsobiť v oblasti industriálneho biznisu a logistiky, kúpou niekoľkých logistických parkov na Slovensku a v Česku. Chýbala mu však značka, ktorou by tieto parky zastrešil.

THE CHALLENGE:

Konkurencia v industriálnom biznise je veľká a plná značiek s dlhoročnými skúsenosťami, silným menom a pozíciou. Nič z toho nová značka, ktorú sme vytvárali k dispozícii nemala. Vedeli sme, že značka, ktorú vytvoríme, sa musí od prvého momentu prezentovať inak.

THE DELIVERY:

Práve preto sme začali dôkladnou analýzou toho, ako sa zabehnuté značky navonok prezentujú, aké sú ich silné stránky a kde majú medzery. Výsledkom bol ucelený dokument, ktorý definuje pozicioning a komunikačnú stratégiu značky Vector Parks s ohľadom na súčasnú situáciu a ciele klienta. Ten nám vytvoril základ pri ďalších aspektoch budovania značky.

Naming

Názov Vector Parks nevznikol náhodou. Cieľom bolo vytvoriť názov, ktorý nebude iba pekne znejúcim slovom, ale bude mať pre zákazníkov aj reálny význam.

Vektor, ktorý väčšina z nás pozná z fyziky a matematiky sa vyznačuje niekoľkými veličinami, jednou z nich je aj smer. A ten je v oblasti logistiky a všeobecne biznisu kľúčový. Značka Vector Parks aktuálne zastrešuje štyri logistické parky na Slovensku a v Česku.

Logo a vizuálna identita

Zvolili sme kombináciu typografického loga a symbolu. Ten je dostatočne výrazný a zapamätateľný na to, aby bol použiteľný aj samostatne. Font je geometrický presne tak, ako samotný motív v logu.

Odtieň modrej farby vyvoláva u zákazníkov pocit dôvery a lojality. Výrazná komplementárna farba výborne upriamuje pozornosť na časti, ktoré si to zaslúžia.

Tagline a slogan

“The right way for industrial real estate.” Tagline vychádza z filozofie Vector Parks, ktorá súvisí s ambíciou novej značky a prísľubom, ktorý dáva svojim zákazníkom.

Mysleli sme však aj na marketingový slogan, ktorý komunikuje primárny benefit novej značky - výhodnú lokalitu parkov v blízkosti veľkých miest. “Closer means better” sme teda aplikovali napríklad aj v kľúčovom vizuále, ktorý klient využíva v printovej reklame, či online kampani.

 

Webstránka

Webstránku www.vectorparks.com sme navrhovali s ohľadom na kľúčové benefity parkov:

  • lokalita
  • komplexné vybavenie parkov a občianska vybavenosť
  • svieži prístup novej značky

Používateľ sa naprieč celým webom stretáva s informáciami o výhodnej dostupnosti každého jedného parku. Webstránka nie je preplnená zbytočnými technickými údajmi o skladoch, ale obsahuje najmä užitočné informácie pre súčasných aj potenciálnych zákazníkov.

Symbol z loga sme preniesli aj na webstránku. Konkrétne do buttonov a patternu, ktorý ju oživil. Postarali sme sa aj o foto a video galériu k jednotlivým parkom, za ktorými sme cestovali po celom Slovensku a Česku.

Podarilo sa nám teda vytvoriť základy pre úspešné budovanie silnej značky, ktorá si však vyžaduje ešte veľa práce. Klient však je, rovnako ako my, dostatočne odvážny a odhodlaný naplniť víziu značky Vector Parks. 

 

Bratislava

viac

New York

x